Birgit Verbunt - Gespecialiseerd in auti- en studiebegeleiding.

Coaching van kinderen en tieners met een ontwikkelingsstoornis (ASS, ADHD, hechting?... )

Heeft je kind nog geen of weinig inzicht in zijn of haar autisme?
Heeft je zoon of dochter moeilijkheden met sociale vaardigheden?
Heeft je kind moeilijkheden met plannen en organiseren?
Heeft hij of zij problemen met het begrijpen en oplossen van problemen en conflicten?
Heeft je kind snel een 'vol hoofd'?
Heeft je zoon of dochter snel een woedeuitbarsting?
Kan hij of zij moeilijk vriendjes maken?
Heeft je kind het moeilijk om met zijn broer en/of zus om te gaan?

Ik kan kinderen en tieners met een ontwikkelingsstoornis vraaggestuurde ondersteuning bieden: