Birgit Verbunt - Gespecialiseerd in auti- en studiebegeleiding.

Begeleiding voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis(ASS, ADHD, hechting, ... )

Weet je soms niet goed hoe je je kind met ASS moet aanpakken?
Ondervind je moeilijkheden rond de vrijetijdsbesteding van je zoon of dochter met ASS?
Heb je tips en vaardigheden nodig om makkelijker met je kind/tiener met ASS om te gaan?
Heb je raad nodig om de relatie tussen broer(s) en zus(sen( te verbeteren?
Wil je meer harmonie in je gezinsleven verkrijgen?

Ik kan helpen door samen op zoek te gaan naar mogelijkheden en werkbare oplossingen om het dagelijkse leven wat vlotter te laten verlopen.